قیمت لوله بازکنی و تعرفه اتحادیه لوله بازکنی 1400

قیمت لوله بازکنی به عوامل زیادی متکی است برای مثال اگر یک لوله فاضلاب یک ساختمان یک طبقه دچار گرفتگی شود طبیعتا با لوله فاضلاب یک ساختمان چند طبقه با چند واحد دچار گرفتگی شده است متفاوت می باشد و در حالت دوم سلب آسایش بسیاری از ساکنین ساختمان خواهد شد در این مقاله با […]